• Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer
  • Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer
  • Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer
  • Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer

Een ijzersterk team is kleurrijk

Iedereen heeft zijn eigen sterke en zwakke kleurkarakter eigenschappen. Soms werkt een eigenschap in je voordeel. Soms pakken ze minder positief voor je uit. Op een goede dag is iedereen blij met je inzet, maar op een minder goede dag reageer je soms heel anders. Voor optimalisatie van je team is het belangrijk om open te staan voor zelf management. Zelf inzicht hebben over wie je bent en hoe je handelt in bepaalde situaties. Wat is jou bijdrage voor het team waarin je draait? Welke kleurkarakter ga jij inzetten om de teamspirit te optimaliseren?

 

Benieuwd of je jezelf of een van je collega's herkent?

In teams waar veel daadkracht getoond wordt zitten vaak 'rode' kleurelementen. Dit team komt goed uit de verf in crisissituaties. Zulke teams zijn in staat om impopulaire besluiten te nemen. De teamleden kunnen goed prioriteiten stellen en snel beslissingen nemen. De keerzijde is dat ze dat soms 'te snel' willen doen. De teamleden zijn snel ongeduldig en ze zijn geneigd om het heft in eigen hand te nemen als reactie te lang op zich laat wachten. En dan heb je de poppen aan het dansen...

 

Mensen vanuit de blauwe 'hoek' streven naar orde en zekerheid: ze zijn structureel en rechtvaardig. Vaak met een controlerende blik. Ze zijn sterk in planmatig denken en het aanbrengen van structuur. Maar teams met veel blauw zijn minder sterk in veranderingen en improvisatie. Niet zelden zullen mensen zo'n team als bureaucratisch bestempelen. Blauwe teamleden houden zich nu eenmaal graag aan de regeltjes.

 

Groen georiënteerde teams focussen zich meer op elkaar in de communicatie, zijn zeer sociaal en hebben oog voor menselijke verhoudingen. De keerzijde van die medaille is dat de besluitvorming meer tijd vergt, dat discussies vaak blijven hangen in principes en dat er weinig ruimte is voor pragmatische en zakelijke overwegingen.

 

De doelgericht en resultaat gedreven oranje karaktertypes kenmerken zich in ondernemend handelen. Ze zijn vaak efficiënt, willen serieus genomen worden en ontvangen graag applaus. Als ze een kans zien, grijpen ze deze met beide handen aan.

 

De verbondenheid en het streven naar veiligheid is herkenbaar voor de paarse teamleden. Ze zijn zich bewust van regelmatig terugkerende momenten en passen zich makkelijke aan in de groep. Soms een tikkeltje ouderwets of iets te afhankelijk ten behoeve van het teamproces.

 

Gele kleurkarakters in teams leggen het accent op creativiteit en innovatie. Deze collega's zijn sterk gericht op kansen, kunnen buiten conventionele kaders denken en zijn niet bang om risico's te nemen. Het gevaar binnen deze teams is dat ze weinig realiteitszin hebben en tegen beter weten in te positief blijven, wat vertragend kan werken.

 

Tenslotte zoeken de teamleden met een score op turquoise naar de relevantie van hun werkzaamheden. Het streven naar gemeenschappelijke oplossingen voor mondiale problemen geeft ze energie. Binnen een team kan deze bezielende werkwijze soms voor onbegrip en afstand zorgen.

 

Gelukkig zien we steeds vaker dat teamleden duurzaamheidsprincipes en werk relevanties inzetten in hun werkwijze. Samen maken we het verschil! Daarom werken we met het I love Colours concept ook met zeven kleurkarkaters, je hebt het zelf in de hand. Heb jij voor je team alle kleurkaraktereigenschappen in beeld, zodat jullie alle kwaliteiten in kunnen zetten? Leer wat je daarmee kunt doen: dé beste teams hebben een kleurrijke samenstelling!

 

Meer informatie over teamoptimalisatie? Zie hier.