• Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer
  • Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer
  • Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer
  • Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer

Speelruimte voor je team - De TeamScan

Met de TeamScan, een programma die bouwstenen heeft ontwikkeld obv op het model van Lencioni (De 5 uitdagingen voor teamwork) gecombineerd met de theorie en kleuren van Graves aan de buitenkant, ontdek je de speelruimte voor je team.

Als de piramide rammelt, rammelen alle bovengelegen bouwstenen. Vertrouwen is cruciaal voor teamwerk en het begint bij mensen die elkaar kennen. Teamleden moeten absoluut vertrouwd zijn, zowel professioneel als persoonlijk. De menselijke connectie van welkom zijn in het team, erbij horen is het thema. Elkaars kwaliteiten zien en benutten, maar ook elkaars eigenaardigheden kennen en respecteren.

Conflicten of meningsverschillen kunnen gezond zijn en kunnen, als ze zorgvuldig worden beheerd, nuttige debatten opleveren. Het laat mensen anders denken, kennis en inzicht vergroten waardoor innovatie kan gebeuren en resultaten kunnen floreren. Ieders mening mag gehoord worden.

Commitment. Betrokkenheid bij elkaar en de teamopgave. Teambetrokkenheid is cruciaal voor zakelijk succes. Indien betrokken, zullen teamleden geïnteresseerd zijn in wat ze doen, toegewijd zijn aan de teamopgave en bereid zijn een extra stap te zetten. De sleutel tot commitment is betrokkenheid – door anderen te betrekken maak je het onmogelijk om afstand te houden. Al houden we wel rekening met de nieuwe 1,5 meter samenleving, een aandachtspunt voor ieder team, wat we online bespreekbaar maken.

Verantwoordelijkheid nemen. Als team moet je er voor zorgen dat iedereen begrijpt en verantwoordelijkheid neemt voor zijn rol. Maak en houd elkaar accountable. Geef en vraag feedback. Hoe? Door vragen te stellen, daarmee onderzoek en verklein de Black Box van je team en de teamleden. Aanspreken op gebrek in gedrag en prestatie is een blijvende uitdaging voor iedereen, altijd en overal. De beste teams zijn namelijk kleurrijk van samenstelling en dat vraagt om (zelf) inzicht, zodat jij jezelf en je collega beter kunt inschatten. Zodat ook jullie Black Box kleur krijgt.

Gezamenlijk resultaat. Succes realiseer je door samen te werken. Een team waarin iedereen aan het team denkt en niet aan zichzelf. Door samen te werken er het beste van maken en er echt zijn. Niet naast elkaar zitten, maar echt samen werken.

Visie en strategie. Verder kijken dan de dagelijkse werkzaamheden. Een helder toekomstbeeld en een weg om de stip aan de horizon te bereiken. Door hier tijd aan te besteden ontstaat er duidelijkheid en een raamwerk die elk team samenbrengt om samen te werken.

Missie en bezieling. Kijken naar de grote lijnen, zakelijke duurzaamheid en succes op de lange termijn. Iedereen is druk, maar alleen bezig zijn is niet genoeg. Langdurig succes vereist langetermijndenken. Waar doen wij het voor? Beter samenwerken, presteren of duurzamer en kleurrijker gaan handelen? 

Hoe het werkt? Teamleden vullen anoniem en zonder overleg dezelfde feedbackscan in. De uitkomsten bieden nieuwe inzichten waarmee teams zelf via Teams (online) aan de slag gaan. Om de teams goed op weg te helpen zijn in het rapport per bouwsteen activiteiten ter verbetering opgenomen.

Benieuwd? We komen graag met u in contact.