• Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer
  • Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer
  • Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer
  • Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer

De TeamScan

De TeamScan bouwt aan een effectief team!

Goede samenwerking in teams is lastig om voor elkaar te krijgen, maar echt ingewikkeld is het niet. Waar het uiteindelijk om draait is dat het team de resultaten haalt waarvoor het team in het leven is geroepen. Wil je weten wat er echt speelt binnen het team?

De TeamScan geeft inzicht in de mate van vertrouwen, het commitment en het verantwoordelijkheid nemen. Uit onderzoek blijkt dat er zeven bouwstenen bepalend zijn om een effectief en sterk team te zijn.

Hoe werkt de TeamScan?
De TeamScan is een nieuwe scan, waarbij teamleden middels een online vragenlijst aangeven hoe zij de verschillende bouwstenen in hun team ervaren. Deelnemers vullen anoniem en zonder overleg dezelfde feedbackscan in. Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van hoe het team er voor staat en wat de belangrijkste punten voor groei en ontwikkeling zijn om een vitaal en succesvol team te worden.

Aan de slag met de 7 bouwstenen
De zeven bouwstenen hebben de structuur van een piramide. Dat wil zeggen dat de ene fase voortbouwt op de andere. Het betekent ook dat als de basis wankel is het hele bouwwerk wankelt.


Waarom is de TeamScan effectief?
Het is begrijpelijk, de wetenschappelijke materie beklijft
Blauwdruk hoe het team er op dit moment voor staat
Inzicht in waar de ambitie ligt over een jaar
Zorgt voor diepgaande gesprekken over groei
Het resulteert in meer eigenaarschap in teams
Niet alleen constateren maar ook interventies & werkvormen ter verbetering

Ontdek de nieuwe TeamScan. Bouw samen aan een effectief team! Graag tot ziens.