• Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer
  • Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer
  • Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer
  • Versterk je (team) inzicht! Durf jij het aan?... lees meer

De TeamScan

Met De TeamScan in combinatie met de persoonlijke kleuren profielen krijgen teamleden inzicht in hun drijfveren en teamresultaten. In een oogopslag helder waar je moet beginnen met de ontwikkeling van je team.

Je bouwt in één dagdeel (eventueel online via Teams) aan bewustwording van een effectief team! Iedere deelnemer krijgt hiermee meer inzicht in zichzelf én in de ander. Dit maakt communiceren en samenwerken een stuk eenvoudiger.  Zo leer je waar je talenten liggen en herken die van een ander. Ga uit van je eigen kracht. Waar je minder goed in bent is ondergeschikt aan je sterke punt. De beste team zijn namelijk kleurrijke van samenstelling.

Haal het beste uit je team, haal het beste uit jezelf via deze (online) teamsessie! Met max. 10 personen, bespreken we gelijk de uitkomsten, vergelijken we de resultaten en bieden we nieuwe inzichten aan uit het TeamScan rapport, waar per bouwsteen activiteiten ter verbetering zijn opgenomen.

Als de piramide rammelt, rammelen alle bovengelegen bouwstenen. Vertrouwen is cruciaal voor teamwerk en het begint bij mensen die elkaar kennen. Teamleden moeten absoluut vertrouwd zijn, zowel professioneel als persoonlijk. De menselijke connectie van welkom zijn in het team, erbij horen is het thema. Elkaars kwaliteiten zien en benutten, maar ook elkaars eigenaardigheden kennen en respecteren.

Conflicten of meningsverschillen kunnen gezond zijn en kunnen, als ze zorgvuldig worden beheerd, nuttige debatten opleveren. Het laat mensen anders denken, kennis en inzicht vergroten, waardoor innovatie kan gebeuren en resultaten kunnen floreren. Ieders mening mag gehoord worden.

Commitment. Betrokkenheid bij elkaar en de teamopgave. Teambetrokkenheid is cruciaal voor zakelijk succes. Indien betrokken, zullen teamleden geïnteresseerd zijn in wat ze doen, toegewijd zijn aan de teamopgave en bereid zijn een extra stap te zetten. De sleutel tot commitment is betrokkenheid – door anderen te betrekken maak je het onmogelijk om afstand te houden. Al houden we wel rekening met de nieuwe 1,5 meter samenleving, een aandachtspunt voor ieder team, wat we bespreekbaar maken.

Verantwoordelijkheid nemen. Als team moet je er voor zorgen dat iedereen begrijpt en verantwoordelijkheid neemt voor zijn rol. Maak en houd elkaar accountable. Geef en vraag feedback. Hoe? Door vragen te stellen, daarmee onderzoek en verklein de Black Box van je team en de teamleden. Aanspreken op gebrek in gedrag en prestatie is een blijvende uitdaging voor iedereen, altijd en overal. De beste teams zijn namelijk kleurrijk van samenstelling en dat vraagt om (zelf) inzicht, zodat jij jezelf en je collega beter kunt inschatten. Zodat ook jullie Black Box kleur krijgt.

Gezamenlijk resultaat. Succes realiseer je door samen te werken. Een team waarin iedereen aan het team denkt en niet aan zichzelf. Door samen te werken er het beste van maken en er echt zijn. Niet naast elkaar zitten, maar echt samen werken.

Visie en strategie. Verder kijken dan de dagelijkse werkzaamheden. Een helder toekomstbeeld en een weg om de stip aan de horizon te bereiken. Door hier tijd aan te besteden ontstaat er duidelijkheid en een raamwerk die elk team samenbrengt om samen te werken.

Missie en bezieling. Kijken naar de grote lijnen, zakelijke duurzaamheid en succes op de lange termijn. Iedereen is druk, maar alleen bezig zijn is niet genoeg. Langdurig succes vereist langetermijndenken. Waar doen wij het voor? Beter samenwerken, presteren of duurzamer en kleurrijker gaan handelen?

Goede samenwerking in teams is lastig om voor elkaar te krijgen, maar echt ingewikkeld is het niet. Waar het uiteindelijk om draait is dat het team de resultaten haalt waarvoor het team in het leven is geroepen. Wil je weten wat er echt speelt binnen het team? Samen ontdekken wat de speelruimte van het team is? We komen graag met u in contact. En in de huidige tijd is dat via een Teamsessie online goed te doen.

Hoe werkt De TeamScan?
De TeamScan is een nieuwe scan, waarbij teamleden middels een online vragenlijst aangeven hoe zij de verschillende bouwstenen in hun team ervaren. Deelnemers vullen anoniem en zonder overleg dezelfde feedbackscan in. Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van hoe het team er voor staat en wat de belangrijkste punten voor groei en ontwikkeling zijn om een vitaal en succesvol team te worden.

Aan de slag met de 7 bouwstenen
De zeven bouwstenen hebben de structuur van een piramide. Dat wil zeggen dat de ene fase voortbouwt op de andere. Het betekent ook dat als de basis wankel is het hele bouwwerk wankelt. Ontdek de nieuwe Onine TeamScan. Bouwen samen aan een effectief team! Neem hier contact met ons op!

Waarom is De TeamScan effectief?
• Het is begrijpelijk, de wetenschappelijke materie beklijft
• Blauwdruk hoe het team er op dit moment voor staat
• Combinatie met individuele kleuren profielen voor meer zelf- & team inzicht
• Inzicht in waar de ambitie ligt over een jaar
• Zorgt voor diepgaande gesprekken over groei
• Het resulteert in meer eigenaarschap in teams
• Niet alleen constateren maar ook interventies & werkvormen ter verbetering. 
• Resultaten en suggesties voor verbetering in een uitgebreid rapport na te lezen in uw mailbox